Abonnementstarief eigen bijdrage WMO 2020 en 2021

In 2022 betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de Wet Bijstand (WMO). Soms is het één eigen bijdrage, soms moet je meerdere bijdragen doen. De hoogte van de eigen bijdragen kan voor een chronisch zieke flink oplopen. Vanaf 1 januari 2019 is er een bedrag per vier weken, voor alle PMO-voorzieningen samen. In 2022 betaal je een abonnementstarief (maximaal) € 19 en abonneer je vervolgens op alle WMO-functies. Wat is de rol van VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, hierin?

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage

Uw bijdrage betalen aan WMO

Iedereen die gebruik maakt van meerdere WMO-mogelijkheden (thuishulp, thuiszorg, woningaanpassing, overige zorg) zal zien dat deze vorm van zorg veel geld kan kosten. De bijdragen die u moet doen, zijn meestal inkomensgerelateerd en lopen op tot een groot bedrag. Mensen met een hoger inkomen betalen meer. Dit komt overigens overeen met de politieke bedoelingen bij de invoering van het PMO en de overdracht van de uitvoering aan lokale overheden. Maar ja, voor een zieke kan het totaalbedrag aardig oplopen en dat is velen een doorn in het oog. Het kabinet Rutte 3 wil daar in het regeerakkoord iets aan doen.

Inkomensafhankelijke zorg

De eigen bijdrage is nog afhankelijk van:

Vooral het stapelen van kamers kan u veel zorg kosten. Daarnaast zijn de eigen bijdragen die u moet betalen niet fiscaal aftrekbaar, dus geheel voor eigen rekening.

Abonnementstarief zorg in 2022

Een vast tarief voor alle voorzieningen is dan ook een welkome afwisseling voor bewoners. Maximale eigen bijdrage die onafhankelijk is van zorggebruik, uw inkomen en vermogen. Het kabinet Rutte 3 kwam met een abonnementstarief van 17,50 euro voor vier weken (2019). Hierdoor ben je klaar voor dit bedrag en hoef je niet elke keer te betalen. Even leek het erop dat dit abonnementstarief er in 2019 niet zou komen, maar in 2022 zal het nog wel bestaan, in het besef dat het bedrag op dit moment 19 euro is en de gemeente ook een kleinere vergoeding kan vragen.

De Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG was aanvankelijk tegen

In 2018 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG namens gemeenten bezwaar gemaakt:

  1. VNG was van mening dat het solidariteitsbeginsel werd losgelaten, persoonlijke investeringen niet meer gekoppeld zouden worden aan inkomen.
  2. Gemeenten misten het geld omdat mensen met hogere inkomens minder zouden investeren en vonden dat er daarom meer geld moest worden overgemaakt van de rijksoverheid naar gemeenten.

ad 1. Met deze positie nam VNG een plaats in het kabinet in. Veel mensen zullen blij zijn met het abonnement omdat het goedkoper is.

advertentie 2. Een dergelijk standpunt is begrijpelijk, omdat de burgers naar verwachting zo’n 290 miljoen euro per jaar minder betalen voor het abonnementstarief, en slechts de helft daarvan wordt gecompenseerd door het kabinet van ministers. In sommige gevallen kunnen lagere investeringen ook een pull-effect hebben, waardoor de zorgvraag toeneemt en gemeenten financiële dekking moeten zoeken.

Besluit van de Raad van Ministers in november 2018

De kogel is door de kerk, vanaf 1 januari 2019 betaalt u maximaal € 17,50 per vier weken, € 227,50 per jaar als eigen bijdrage voor alle zorg en hulp vanuit het PMO. In 2020 is de eigen bijdrage van PMO 19 euro per maand, 228 euro per jaar. Denk bijvoorbeeld aan een traplift. Gemeenten kunnen in 2019 en 2020 een kleinere eigen bijdrage vragen, maar geen grotere. Deze maatregel wordt wettelijk verankerd. Daarom zullen middeninkomens en vooral hogere verdieners in 2019 en 2020 minder moeten betalen dan in 2018. Lokale overheden mogen bij het bepalen van de eigen bijdrage geen rekening houden met inkomen, vermogen en zorggebruik.

Conclusie zorgabonnement in 2022

Voor zorggebruikers betekent dit dat de opbouw van eigen bijdragen aan het PMO in 2019 verdwijnt, waardoor de zorg mogelijk goedkoper wordt voor een groot deel van de bevolking. Het abonnementstarief, dat de hoge eigen bijdragen vervangt, is ingegaan per 1 januari 2019 en bedraagt ​​€ 19 in 2022.€