Aanzienlijk hogere boete voor zwart geld

In 2020, 2021 en 2022 is er een veel hogere fiscale boete dan bijvoorbeeld in 2009 voor betrapt met zwart geld, maar dit gold niet voor de periode van september 2013 tot juli 2014 in geval van inkeer. Wie daarna in binnen- of buitenland met zwart geld wordt betrapt, kan met een aanzienlijk hogere boete een groot deel van zijn vermogen kwijtraken. Maar het wordt gecompenseerd door het eerdere rendement op besparingen. Daarom moet u per geval bekijken hoe hoog een boete kan zijn. Het uitstellen van uw terugkeer kan voordelig zijn. Belastingontwijking mag, belastingontwijking niet. België verstrekt ook bankgegevens aan Nederlandse ingezetenen. Een boete op basis van anonieme gegevens is echter niet toegestaan ​​(hof Arnhem, 3 februari 2015). Vanaf 1 januari 2019 is de maximale boete voor vrijwillige inkeer verder verhoogd naar 300%.

Laatste kans belastingontduiker met zwart geld

Wie voor 1 december 2011 vrijwillig zijn zwart geld aangaf bij de Belastingdienst, kreeg in de laatste uitzondering een lagere of zelfs geen boete. Het leek de laatste kans. In 2013 was er alleen een forse boete, maar daar kwam weer verandering in: minister van Financiën Frans Wicker wilde ineens geen boetes opgelegd krijgen aan iedereen die zich voor 1 juli 2014 aanmeldde. Vrijwillige aanmelding via de Regeling Vrijwillige Melding kan u destijds een flinke boete schelen.

Wat is het nieuwe detectiesysteem voor zwart geld?

Nederland kent een veel minder royale inkeerregeling voor mensen met zwart geld op een buitenlandse rekening dan voorheen. De inkeerregeling houdt in dat wie zich op tijd bij de Belastingdienst meldt, een lagere boete krijgt. Tijdig betekent dat de Belastingdienst of de FIOD er ​​niets van hebben vernomen en een onderzoek tegen u starten. Als u in aanmerking komt voor de Vrijwillige Openbaarmakingsregeling, moet u belastingen, rente en boetes terugbetalen. Als u te laat bent en wordt betrapt, kan de HMRC 5 jaar teruggaan in zijn claim voor binnenlands zwart geld en niet minder dan 12 jaar voor buitenlandse activa. En daarbovenop komt een boete tot 300%. Als u zich echter vóór 1 juli 2014 heeft aangemeld voor de nieuwe Weekers-regeling, krijgt u deze aanzienlijk hogere boete niet. Dan weer en steeds meer.

Belastingdienst in 2020, 2021 en 2022

We hebben al veel boetes gezien voor zwart geld. De boetes zijn in de loop der jaren verhoogd. Vanaf 2018 is de maximale boete 300% plus achterstallige belastingen. Ongekend in onze belastingwetgeving en volgens deskundigen in strijd met het gelijkheidsbeginsel: voor zwaardere gevallen is de boete op papier veel kleiner. Zo kreeg iedereen die in de eerste helft van 2010 gebruikmaakte van de inkeerregeling een boete van 15%, voorheen nul. Het is allemaal behoorlijk ingewikkeld, dus hier is een overzicht:

Vrijwillige boete voor zwart geld in 2020, 2021 en 2022:

jaar fijne doos 3
tot en met 2009 0
tot juli 2010 15 procent
van 1 juli 2010 tot juli 2013 30 procent
Van 2 september 2013 tot 1 juli 2014 0 procent
Van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 30 procent
vanaf 1 juli 2015 60 procent
vanaf 1 juli 2016 120 procent
vanaf 1 januari 2018 tot 300 procent
vanaf 1 januari 2019 tot 300 procent
vanaf 1 januari 2020 tot 300 procent

De boete, als de Belastingdienst je betrapt en er is geen sprake van een vrijwillige aangifte, kan veel hoger zijn. Het kan 300% bereiken.

Berekening van fijn zwart geld

HMRC berekent eerst de belasting die u daadwerkelijk zou moeten betalen als de activa bij HMRC bekend waren geweest. Vervolgens wordt de belastingrente berekend en wordt het bedrag vermenigvuldigd met 5 voor binnenlands vermogen en 12 voor buitenlands vermogen. Vanaf 2001 wordt de vermogenswinstbelasting gehanteerd, maar daarvoor de op dat moment geldende onroerendezaakbelasting.

Rekenvoorbeelden boete zwart geld

Voorbeeld van zwartgeldberekening 1

Dus als u in Nederland € 100.000 aan zwart geld heeft, moet u over meerdere jaren 1,2% vermogenswinstbelasting betalen. Namelijk 1200 euro per jaar. Daarbij komt nog de belastingrente, die de laatste tijd vrij hoog was. Daarnaast zijn er jaren waarin de vermogenswinstbelasting hoger kan zijn.

Laten we zeggen dat de rente over de periode gemiddeld 4% bedroeg. Dan is de vergeten belasting met rente straks 1200 * 5 * 1,2 = 7200 euro. Een boete van 300% voegt daar nog eens 21.600 euro aan toe. Is het een buitenlandse lening, vervang dan factor 5 door factor 12. Daarentegen ontving u in deze periode rente. Zo geeft 4% rente rente over 20.000 euro in vijf jaar.

Voorbeeld 2 van zwartgeldberekening

Telt u bij rekenvoorbeeld 1 ook nog de jaren op dat u op dat moment in Nederland het hoogste tarief van de inkomstenbelasting van 60% moest betalen, dan kan het uitstel van een jaar nog voordeliger uitpakken. Wees je bewust van de verhoogde pakkans en maak berekeningen die passen bij jouw individuele situatie.

Vliegroutes en belastingparadijzen

Naast de hoge boetes zal de Belastingdienst mensen die hun geld op een buitenlandse spaarrekening hebben gezet via lange zwartgeld-evacuatieroutes waarschijnlijk niet bereiken. Sommigen van hen lijken zich echter een beetje zorgen te maken over de toegenomen jacht op zwart geld. Het lijkt erop dat het najagen van zwart geld nu met ongekende hoge straffen de keel uitsteekt.

Zwart geld in Luxemburg, anonieme tipgever

Het gerechtshof te Arnhem staat anonieme tipgevers niet toe, hoewel de belastingdienst in Luxemburg black hoarders al beboet heeft. Iets later volgde Liechtenstein en ook de G20 ging aan de slag om zwart geld en belastingontduiking aan te pakken. Bankgeheim moet worden gewijzigd. België geeft uw bankgegevens ook genereus door aan de Nederlandse belastingdienst.

Laatste grote boete voor 2020, 2021 en 2022

Met een boete van driehonderd procent zal de boete waarschijnlijk hoger zijn dan het rendement op uw spaargeld. Als u op tijd gebruik maakt van de Black Money Vrijwillige Openbaarmakingsregeling, zullen uw eerdere winsten hoger zijn dan de belastingen en boetes die u nu moet betalen. In 2021 en 2022 is het niet meer mogelijk om vrijwillig zonder boete te solliciteren, de boete is zwaar. Laat u hierover goed adviseren door een gespecialiseerd bureau.€