Aanvulling pensioen? U heeft geen verzekering nodig

Bij een pensioentekort is vaak een levensverzekering aan te raden. Er zijn goedkopere alternatieven waarbij je zelf je geld kunt blijven beheren.

Consumentenshow Tros Radar heeft onthuld dat verzekeraars in het verleden hun klanten te veel in rekening brachten. Zo werd de woekerpoliszwendel geboren, waarbij verzekeraars hun klanten terugbetalen voor buitensporige kosten. Tegenwoordig zijn de kosten lager, maar ze worden natuurlijk nog steeds doorberekend. Een groot nadeel van levensverzekeringen is dat u zich voor de lange termijn vastlegt op basis van uw huidige voorkeuren. In veel gevallen kunt u uw verzekering niet eenvoudig aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Heeft u een aanvulling nodig voor uw pensioenregeling?

De meeste mensen ervaren een aanzienlijke inkomensdaling na pensionering. Pensioenregelingen streven naar een AOW-uitkering, inclusief AOW, van 70 procent van het laatstverdiende salaris, maar weinig werknemers zijn zich hiervan bewust. Daarom moet de gemiddelde werknemer zorgen voor de accumulatie van rijkdom om het tekort te compenseren.

Aanvulling via een lijfrente

U kunt een lijfrenteverzekering of een lijfrenterekening afsluiten bij een bank of verzekeraar. U kunt het bedrag eenmalig of periodiek storten. Voordat u begint met het storten van het bedrag, moet u eerst de jaarmarge berekenen. Het resultaat van deze berekening is het maximale bedrag dat aftrekbaar is van het inkomen. De uitkomst van de berekening is onder meer afhankelijk van het inkomen en het vorig jaar opgebouwde pensioen (factor A). Voor lijfrenteverzekeringen geldt de terugdraairegel, dus de premie is nu aftrekbaar als deze na betaling weer belast wordt.

Banksparen of verzekeren?

Voor sparen, zoals een lijfrente, kunt u kiezen voor een bankspaarrekening of verzekering. Welke optie het beste voor u is, hangt af van uw eigen voorkeuren. Het voordeel van banksparen is dat de kosten gemiddeld lager zijn. Een verzekering heeft als voordeel dat u aanvullende verzekeringen kunt afsluiten, zoals een overlijdensrisicoverzekering. Tijdens de betaalfase kunt u opnieuw een bank of verzekeraar selecteren en op dat moment ook de betaalwijze bepalen. Voor uitkeringen uit een lijfrenteverzekering of rekening gelden strikte voorwaarden.

Bouw uw kapitaal op op een spaar- of beleggingsrekening

Ook kunt u de vermogensvorming volledig in eigen hand houden door te accumuleren op een spaarrekening, deposito of beleggingsrekening. Het grootste voordeel is dat je volledige controle over je geld hebt. Ook kunt u uw spaardoel eenvoudig aanpassen als de omstandigheden veranderen. In het verleden werd er gespaard in lijfrentes om eerder te kunnen stoppen met werken. Vanaf 2006 is de bonus voor vermogensopbouw bij voortijdige beëindiging van het dienstverband niet meer fiscaal aftrekbaar. Het opgebouwde vermogen moet op de polis blijven staan ​​of de polis moet worden afgekocht. In deze situaties krijgt u geen spaargeld op de spaarrekening.

Deze vorm van vermogensopbouw heeft als belangrijk nadeel dat het opgebouwde bedrag wordt meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de vermogenswinstbelasting. Hierdoor kan een jaarlijkse belasting verschuldigd zijn.€