Aanvullend inkomen en bijstand: vrijstellingsregeling

In de vrijstellingsregeling is geregeld hoeveel u extra kunt verdienen met werken als u een bijstandsuitkering ontvangt, hoeveel u netto mag houden en hoeveel is vrijgesteld. Bijverdienste is van invloed op de hoogte van uw bijstandsuitkering, maar de vrijstellingsregeling kan onder bepaalde omstandigheden voorkomen dat uw bijstandsuitkering wordt verlaagd. Wat zijn de voorwaarden en welke inkomsten moeten worden afgedragen aan de gemeente om de uitkering te krijgen? De gemeente bepaalt immers de hoogte van de bijstand, controleert uw gegevens en kan sancties opleggen.

Inhoud

Bijstand vult uw inkomen aan

Omdat een bijstandsuitkering een aanvulling is op uw inkomen om ervoor te zorgen dat uw maandinkomen niet onder de bijstandsnorm komt, wil de gemeente weten wat uw inkomen is. Het kan een vast inkomen zijn, maar het kan ook een bijverdienste zijn. Wie niet eerlijk is over zijn inkomen en wordt gepakt door de lokale overheid zal merken dat bijstandsuitkeringen kunnen worden teruggevorderd, uitkeringen kunnen worden stopgezet en boetes uitgedeeld. Wees dus eerlijk over uw totale inkomen, salaris, inkomen en vermogen.

Wat is een aanvullend inkomen of een aanvullend bijstandsinkomen?

Om te berekenen op hoeveel bijstand u recht heeft, tellen de volgende inkomsten mee in de bijstandsregeling:

Geen extra inkomen uit bijstand

Geen extra inkomsten:

Over het algemeen is veel inkomen belangrijk.

Bijstand: vrijstellingsregeling en aanvullend inkomen

Als u al uw inkomsten kent, kunt u ook nagaan of u in aanmerking komt voor een vrijstelling. De vrijstellingsregeling houdt in dat u onder bepaalde voorwaarden een deel van uw extra werkinkomen kunt behouden zonder de hoogte van de bijstand te verminderen. De vrijstellingsprocedure geldt voor iedereen, dus ook voor uw partner als hij een bijstandsuitkering ontvangt. De regeling voor sociale zekerheid omvat:

Verlenging vrijstelling alleenstaande ouder met jonge kinderen

Met deze verlenging kunt u maximaal dertig maanden 12,5% van uw inkomen extra houden tot maximaal € 132 in 2020 en 2021. Uw vrijstelling kan dus naast de normale zes maanden maximaal 36 maanden duren. Het is 25% voor de eerste zes maanden en dan de helft, 12,5%.

Extra inkomen krijgen voor sociale bijstand

Geef uw inkomen altijd goed op, ook als het inkomsten uit bijverdienste is. U kunt binnen zes maanden in aanmerking komen voor de vrijstellingsregeling en als alleenstaande ouder maximaal 36 maanden. Het extra inkomen wordt dan in mindering gebracht op uw uitkering.

Lees verder