Aanvraag studielening en studielening DUO

Ook studenten zullen in 2022 geld nodig hebben, want studeren is duur. Ook de woonlasten zijn hoog. Om als student de eindjes aan elkaar te knopen, kiezen veel studenten voor een studiefinanciering, studiefinanciering of een aanvullende studiefinanciering. Hoe leen je tijdens je studie een lening, hoeveel kun je aanvragen en hoeveel kun je lenen? Bereken wat u bij DUO kunt lenen. Tijdens je studie verdien je gemakkelijk extra geld in het nieuwe studiesysteem.

geld lenen als student

Vooral studenten kunnen rood staan ​​op de bank

Bij nogal wat banken kunnen studenten speciale afspraken maken met de bank voor het rood staan ​​op de rekening tot aan de zogenaamde studentenlimiet. Voorwaarde is vaak dat je studiefinanciering hebt en jonger bent dan 35 jaar. Je moet aantonen dat je een mbo- of hbo- of wo-opleiding volgt. Logisch, want je moet student zijn. Deze regeling geldt overigens niet voor thuisonderwijs. Hoe meer resultaten je tijdens je studie behaalt, hoe vaker je kunt lenen. Ga hiervoor naar de bank en maak afspraken over hoeveel je als student te veel kunt uitgeven of lenen. Op de studentenrekening kun je tot circa 1.500 euro te veel uitgeven. Op een normale rekening is deze vaak niet hoger dan € 1000. Ook is de rente die u betaalt lager dan wanneer er geen student op zijn rekening staat.

Voorbeeld betalingslimiet student ABN AMRO

Bij ABN AMRO stemt u met de bank af hoeveel u rood kunt staan. Je kunt denken aan:

Hoe lenen bij DUO in 2022?

Geld lenen bij DUO is geen probleem, volgens het nieuwe studiesysteem verstrekt DUO studievoorschotten die meetellen als een lening. De lening is geplafonneerd en is hetzelfde voor zowel thuis- als uitstudenten. Wel zijn er verschillen tussen mbo-studenten en wo- en hbo-studenten. Leningsrente van DUO is erg laag, zelfs 0% of nul lening in 2022. Er zijn ook studenten die studeren volgens het oude studiesysteem. Zij kunnen naast de basisbeurs lenen. Ook voor hen geldt dat onbeperkt bijverdienen bij een bijbaan niet mag. Deze aanvullende inkomensgrens geldt ook voor mbo’s. Wie een bepaalde bijverdiengrens overschrijdt, verliest (een deel van) de studiefinanciering. De grens is 15.828,77 euro voor bijverdiensten in 2022.

De lening van DUO staat niet geregistreerd bij het BKR, maar de lening staat wel op de bank. In 2022 wordt de rente bepaald op basis van de 5-jaars rente.

Voor- en nadelen van studieleningen

Kortom, er zijn voor- en nadelen aan studieleningen. Voor de hand liggende voordelen zijn dat de lening renteloos is tijdens de studie en tegen een lagere rente wordt afgesloten. Het nadeel is dat je een schuldenlast opbouwt die moet worden terugbetaald. Je profiteert er in ieder geval ook tijdens je studie van en er zijn studenten die zoveel mogelijk lenen en een deel van de lening op een spaarrekening zetten.

Collegegeldlening aanvragen

Naast de reguliere studiefinanciering kunnen studenten die hun studie voortzetten in het hbo of de universiteit naast het betalen van collegegeld ook lenen. Sterker nog, de student verdient geld door te lenen en te sparen bij DUO. Dit collegegeldkrediet is onderdeel van een studiefinanciering en kan tegelijk met de werkbeurs en eventuele lening worden aangevraagd. De lening wordt maandelijks uitbetaald en heeft dezelfde aflossingstermijnen als de aflossing van de opgebouwde studieschuld. Iedereen die geen collegegeld betaalt, maar wel instellingscollegegeld in een particuliere of buitenlandse opleiding, of ouder is dan 30 jaar, kan ook collegegeldlening aanvragen. Je mag alleen meer lenen dan het wettelijk collegegeld als je meer moet betalen dan het wettelijk collegegeld. Het maximumbedrag is vijf keer het wettelijk collegegeld.

Studieschuldcapaciteit meten en verrekenen

De maandelijkse aflossing is afhankelijk van de hoogte van de schuld en uw draagkracht. Iedereen die financiële problemen heeft met het terugbetalen van zijn studieschuld, kan ook een financiële draagkrachttoets aanvragen. Degenen met een minimuminkomen hoeven niet terug te betalen en na maximaal 15 jaar (oud studiestelsel) of 35 jaar (nieuw studiestelsel) is de onbetaalde schuld kwijtgescholden.

Parttime werken als student

Een bijbaan kan je ook helpen. Steden met een universiteit of hogeschool hebben vaak ook uitzendbureaus voor studenten. Dit werk houdt meestal ook rekening met je studielast. Deze studentenuitzendbureaus weten waar ze het over hebben.

Bankieren voor studenten bij ING bank, studielening

Studenten die studeren kunnen bij ING terecht voor een gratis zichtrekening, inclusief mobiel bankieren app, plus extra voordelen voor een studentenverzekering en een studentencreditcard. Maar er is ook een studielening in die zin dat je goedkoop rood kunt staan ​​op je studentenrekening met een studentenbetalingslimiet. Dit betekent dat in 2022

De voorwaarden hiervoor zijn:

Bij Rabobank kun je rood staan ​​tot een limiet van € 500 of € 1.000. In overleg met de bank wordt bepaald welke bedragen op uw situatie van toepassing zijn.

Lenen van je ouders

Veel studenten lenen ook geld van hun ouders of familie, of krijgen allerlei extra’s. Ouders mogen hun zoon of dochter tot meer dan € 56.700 (2022) eenmalig belastingvrij geven als ze duur onderzoek doen, en tot € 5.500 per jaar. Het kan ook de vorm aannemen van een onderhandse lening waarbij ouders marktrente teruggeven om hun studerende kinderen te betalen. Ouders kunnen ook garant staan ​​voor de lening, maar anderzijds zijn zij natuurlijk wel gezamenlijk en hoofdelijk verantwoordelijk voor het terugbetalen van de lening.

Eindstudie in 2022

Financieel is student zijn meestal geen groot probleem, terwijl de kosten vaak hoog zijn. Gelukkig zijn er allerlei mogelijke inkomstenbronnen die speciaal voor studenten in het leven zijn geroepen. Maak er het beste van.

Lees verder