Aanpassing hypotheek bij echtscheiding

Bij echtscheiding moet de hypotheek worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden. In het beste geval zal een van de ex-partners de hypotheek volledig overnemen en eventueel de ex-partner uitkopen.

In veertig procent van de gevallen eindigt het huwelijk in een echtscheiding. Scheiden is emotioneel en financieel moeilijk. Het grootste financiële probleem is vaak de woning van de eigenaar. De woning staat op naam van beide ex-partners en moet gewijzigd worden. Dit betekent echter meer dan alleen de namen op de stukken veranderen. Dit artikel behandelt een aantal veelvoorkomende situaties.

Er is overwaarde in de woning en een van de huiseigenaren blijft na de scheiding in de woning wonen

Dit is de eenvoudigste situatie. Het huis hoeft niet verkocht te worden. De vertrokken partner zal een vergoeding moeten krijgen voor de overwaarde van de woning. In dit geval kan de ex-partner die in de woning blijft wonen een extra hypotheek op de woning afsluiten om de ex uit te kopen. Verrekening kan ook op andere manieren plaatsvinden. De vertrekkende ex kan ook worden gecompenseerd voor andere eigendommen waarvan ze allebei de helft bezaten. Er moet ook rekening worden gehouden met de opgebouwde waarde van de hypotheek. Dit zal ook meegenomen moeten worden in de distributie.

De woning heeft geen overwaarde en een van de huiseigenaren blijft na de scheiding in de woning wonen

Als de hypotheekschuld groter is dan de verkoopwaarde van de woning, moet de ex-partner die de woning op hun naam krijgt vergoed worden. Er is een schuld in huis, die iedereen voor de helft moet dragen. Ook moet rekening worden gehouden met de opbouw van het eigen vermogen in de hypotheek. De verwervende ex kan worden gecompenseerd door andere activa.

Er is overwaarde in huis, maar de last kan niet worden gedragen door een van de voormalige partners

Het huis werd eerder gekocht met twee namen en twee inkomens. Bij een scheiding gaat één inkomen verloren. Bij een tophypotheek op twee inkomens zal de woning verkocht moeten worden. De bank zal niet bereid zijn de hypotheek op één inkomen te baseren. Na de verkoop kan de hypotheekschuld worden afgelost en het resterende bedrag verdeeld tussen de twee eigenaren van het huis.

Het huis heeft geen eigen vermogen en niemand kan de last dragen

Dit is de veiligste situatie. Ex-partners hebben geen uitweg. Het huis kan niet worden gehouden vanwege de hoge maandelijkse kosten. Als gevolg van de verkoop van de woning ontstaat de resterende schuld, die kan oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. De meeste hypotheekvormen die in het verleden zijn afgesloten, voorzien niet in periodieke aflossingen, maar in aflossingen. Hierdoor is de hypotheekschuld maximaal gebleven. De enige oplossing is om het huis te verkopen ondanks de resterende schulden.

Huiseigenaren die een hypotheek hebben afgesloten op grond van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebben nog een vangnet. Onder bepaalde omstandigheden worden openstaande schulden kwijtgescholden. Het biedt geen oplossing voor het probleem, maar elimineert de resterende schulden na de verkoop van het huis.€