Aangaan van schulden, kredietbewaking en beslaglegging op lonen

Velen kennen de situatie dat er maar een klein beetje geld op de rekening staat en het weer wegvliegt naar vaste lasten, zodat er voor de rest van de maand weinig overblijft. En net op dat moment gaat de wasmachine, of de tv, of een ander duur apparaat kapot. De suggestie om gewoon te blijven ademen lost het probleem niet echt op. In zo’n situatie zou het fijn zijn om voldoende geld op de betaalrekening te hebben of een bedrag van de spaarrekening naar de betaalrekening te kunnen overmaken. Helaas is dit niet altijd het geval, en dan lijkt de enige oplossing een snelle lening of een aankoop op afbetaling te zijn.

Berouw komt na zonde

Het is geen schande om op afbetaling te kopen, maar de extra kosten van het afbetalingssysteem maken het artikel duurder. Het lijkt erop dat de voordelen opwegen tegen de nadelen, de bestelling wordt immers snel geleverd zodat je direct kunt genieten van het gekochte artikel. Maar het gezegde, Berouw komt na zonde, gaat helaas op als je elke maand een flink bedrag moet betalen, samen met een aanzienlijk bedrag aan rente. Als je genoodzaakt bent om op afbetaling te kopen, is het belangrijk om zo snel mogelijk af te lossen om zo min mogelijk rente te betalen.

BKR: schuldboekhouding en -bewaking

In het verleden hebben velen gespaard totdat ze een nieuw artikel contant konden betalen, wat vaak een besparing op verschillende dingen vereiste. Maar tegenwoordig is lenen heel gewoon. Het is ook veel eenvoudiger en soms heel snel geregeld. Meestal wordt echter ook een hoge rente in rekening gebracht. Soms mislukt lenen of kopen op afbetaling omdat het BKR (Bureau Krediet Registratie) de kredietverstrekker een negatief oordeel heeft gegeven. BKR is een organisatie die ervoor zorgt dat consumenten niet te veel zakelijke deals aangaan, waardoor ze te diep in de schulden raken. Aan het BKR gerelateerde organisaties worden geïnformeerd over de situatie van consumenten met betrekking tot door hen verstrekte of verstrekte leningen in de afgelopen vijf jaar.

BKR-beveiligingsfunctie

Hiervoor hanteert het BKR CKI (Centraal Krediet Informatie Systeem). Op deze manier worden zowel consumenten beschermd tegen het opnemen van te veel krediet, en worden kredietverstrekkers, zoals verschillende financiële instellingen, beschermd tegen het nemen van te veel risico wanneer ze krediet verstrekken aan consumenten. Het is echter niet het BKR dat beslist of een lening wordt verstrekt, maar de kredietverstrekker zelf, omdat het BKR geen andere gegevens heeft over de financiële situatie van de consument, zoals inkomen, woonlasten en gezinssituatie. Ook heeft het BKR geen gegevens over huur- of belastingachterstanden en zijn hypotheken pas bekend als deze meer dan 120 dagen achterstand hebben. Late betalingen als gevolg van wanbetalingen kunnen bekend zijn als de kredietverstrekker dit meldt.

Gerechtsdeurwaarder en loonbeslag

Schulden worden vaak zo lang mogelijk verborgen. Maar als de schulden erg groot zijn, kan het gebeuren dat de deurwaarder uiteindelijk beslag legt op (een deel van de woning) of dat er beslag wordt gelegd op het loon. Dit is echter alleen mogelijk na een rechterlijke uitspraak. Bij loonbeslag schakelt het incassobureau een deurwaarder in. Om dit te voorkomen, kunt u samen met de werkgever proberen oplossingen te vinden om de gênante gebeurtenis te vermijden en de werkgever extra werk te besparen. Soms is het ook mogelijk om met de gerechtsdeurwaarder een betalingsregeling af te spreken. Lukt dit niet, dan is de werkgever verplicht mee te werken aan het loonbeslag en het vastgestelde bedrag over te maken aan de deurwaarder. Bij loonbeslag mag de betrokkene een bepaald percentage van de bijstandsnorm houden en wordt de rest van het loon uitbetaald aan de deurwaarder.€