Aandelenselectie

Om een ​​aandeel fundamenteel te analyseren of te evalueren en tot de juiste strategie te komen, kunnen verschillende variabelen worden opgesomd.

Analyse per aandeel

Winst per aandeel
(EPS of EPS): Winst na belastingen / aantal uitstaande aandelen -> hoeveel winst is beschikbaar voor aandeelhouders. Hier moet u rekening mee houden:

Koers-winstverhouding
(P/E of PE): aandelenkoers / winst per aandeel. Zal afhangen:

Prijs/cashflow-verhouding:
aandelenkoers / cashflow per aandeel. Dit komt ook aan de orde omdat de vergelijking door verschillen in boekhouding niet altijd even zinvol is.

EV/EBITDA:
aangepaste P/E, clearing in internationale boekhouding, wordt berekend door marktkapitalisatie en gemiddelde netto rentedragende schuld bij elkaar op te tellen.

Retour (totaal rendement):
(prijswijzigingen + dividenden) / startprijs van de meetperiode.

Dividendrendement (rendementverhouding):
dividend/aandelenkoers, vaak gewaardeerd in relatie tot een rente op een geld- of kapitaalmarkt.

Kostenverhouding:
dividend / winst per aandeel, het deel van de winst dat wordt uitgekeerd in de vorm van dividenden. Signaaleffect: De markt is van mening dat een dividendverhoging een teken is van vertrouwen van het management in de toekomst en daarmee de aantrekkelijkheid van het aandeel vergroot.

Prijs-boekverhouding (Tobin’s Q):
aandeelprijs / boekwaarde per aandeel. Over het algemeen wijkt de marktwaarde (of marktwaarde) van een aandeel af van de boekwaarde van de EV zoals weergegeven op de balans. We noemen het verschil goodwill.

Aandelenwaardering

Dividendkortingsmodellen (DDM: een aandeel is de contante waarde van periodieke dividenden tijdens de levensduur van de onderneming (going concern); het model is niet relevant of er kapitaalwinsten of dividenden worden nagestreefd):

K/W-ratio: De veronderstelling hier is dat we verwachten dat de K/W van aandelen met een hoge initiële groei zal afnemen en de K/W van aandelen met een lage initiële groei zal toenemen. Mean Reversion: Aandelen hebben de neiging om in de loop van de tijd in de richting van een gemiddeld bewegend patroon te bewegen.

Capital Asset Pricing Model (CAPM): Het vereiste rendement in verband met het systematische risico van een aandeel kan worden berekend en uitgedrukt als de bèta van het aandeel. E(r(i)) = r(f) + β(i)[E(r(m)) – r(f)]waarin:

Met andere woorden: verwacht rendement = risicovrije rente + risicopremie.

Aandelenstrategieën:

Passief (belegger houdt zich strikt aan strategische asset allocatie):

Actief (belegger zoekt extra rendement op basis van technische en fundamentele analyse), hoewel passief vaak betere resultaten oplevert: