Aandelenmarkt: risico’s afdekken door te beleggen in aandelen

Beleggen op de aandelenmarkt gaat altijd gepaard met risico’s. Daarom wordt het een risicovolle belegging genoemd omdat het geen garantie geeft dat u rente zult verdienen. In slechte gevallen kunt u ook grote sommen geld verliezen. Het (voorzichtig) opdoen van beurservaring en diversificatie (niet al uw geld in één aandeel beleggen) kan uw risico’s beperken. Er is ook sprake van dubbel risico bij beleggen in aandelen, namelijk marktrisico en onsystematisch risico.

Investeer alleen geld dat u zich kunt veroorloven om te verliezen

Als je een beperkt spaarkapitaal hebt (bijvoorbeeld 10.000 euro), kan het heel aantrekkelijk zijn om dit geld op te nemen. Op deze manier is het natuurlijk de hoop om het kapitaal van deze besparingen zoveel mogelijk te vergroten. Het is echter niet verstandig om al het geld in één keer te investeren. De kans dat je alles kwijtraakt is natuurlijk heel klein, maar in tegenstelling tot een slimme belegging als een kasbon loop je dat risico niet. Natuurlijk kan de beurs er ook voor zorgen dat uw aandelen veel meer opleveren dan een minder risicovolle belegging….

Risicobeperking

Ervaring opdoen

Door ervaring op de beurs op te doen (liefst enkele jaren), kunt u uw kans op verlies beperken en risico’s beter inschatten. Kortom, ervaring zorgt ervoor dat u slimmer met uw voorraden om kunt gaan.

diversifiëren

Investeer uw geld nooit in slechts één aandeel. Diversificatie betekent dus dat u uw belegging moet spreiden over verschillende aantrekkelijke aandelen. Diversificatie is niet hetzelfde als bijvoorbeeld verschillende bankaandelen kopen. Op die manier zou u alleen geïnteresseerd zijn in verschillende bankaandelen. Diversificatie houdt in dat je ook aandacht besteedt aan verschillende branches en locaties. Daarnaast is het nog verstandiger om naast uw aandelen ook andere interessante beleggingen te overwegen.

Als u diversificatie niet overweegt, wordt u naast het marktrisico blootgesteld aan niet-systematische risico’s. Dit ‘dubbel gevaar’ wordt hieronder toegelicht.

Dubbel risico

Marktrisico

Marktrisico verwijst dus naar het feit dat u risico loopt omdat u in marktaandelen belegt. Ze zijn afhankelijk van economische omstandigheden, renteschommelingen en politieke schommelingen.

onsystematisch risico

Niet-systematisch risico (ook wel diversifieerbaar risico genoemd) wordt geassocieerd met beleggen in meerdere aandelen, of liever het ontbreken daarvan en het focussen op slechts één aandeel. Niet-systematisch risico betekent dus dat iemand een serieus risico neemt als hij in slechts één bepaald aandeel investeert. Dit risico kan dus positief worden beïnvloed door te beleggen in verschillende aandelen. Als men in verschillende aandelen heeft belegd, wordt dit ook wel ‘gediversifieerde portefeuilleaandelen’ genoemd.

Hoewel onsystematisch risico kan worden beperkt, moet worden gezegd dat zelfs een sterk gediversifieerde aandelenportefeuille een beurscrash niet aankan. Het marktrisico overheerst dus.

De beslissing

Wanneer u ervoor kiest om op de aandelenmarkt te beleggen, zijn er twee belangrijke beslissingen die u moet nemen:

Lees verder