Aandelen: fundamentele of technische analyse?

Beleggers worden elke dag verrukt (?) van een stortvloed aan adviezen. Aandelen kopen, verkopen of houden? De vraag is wie we kunnen vertrouwen. Promovendus Gerritsen beantwoordt deze lastige vraag over twee soorten analyse: technische analyse en fundamentele analyse. Welke analist heeft het meest waarschijnlijk gelijk in zijn prijsvoorspellingen? Zijn oordeel is duidelijk.

Je kent het vermakelijke verhaal. Bij het experiment waren zowel experts als een groep apen betrokken die willekeurig op knoppen konden drukken. Je raadt het al: een goede score hoeft niet bij de experts te zijn. Waarheid of leugen? Niet waar, zegt onderzoek na studie van promovendus Dirk Gerritsen van de Universiteit Utrecht. De enige vraag is van welke deskundige u uw advies krijgt.

Technisch of fundamenteel, wat is beter?

Elke dag genieten we (?) van een lawine van deskundige meningen over de vraag of we aandelen moeten houden, kopen of verkopen. Deze experts hebben elk hun eigen aanpak. Er is een significant verschil tussen technische analisten en fundamentele analisten. Het onderzoek van Gerritsen heeft een aantal interessante resultaten: het lijkt erop dat we het advies kunnen vertrouwen als het gebaseerd is op fundamentele analyse, maar met technische analyse lijkt het eten van kersen slecht te zijn. Volgens het onderzoek van Gerritsen voorspellen beleggingsadviezen op basis van technische analyse meestal niet de juiste prijs.

Technische of fundamentele analyse: het verschil

De werkwijzen van technische en fundamentele analisten verschillen. Een technisch analist kijkt naar hoe de prijs van een aandeel zich in het recente en verre verleden heeft gedragen. Zij of hij baseert het advies op het idee dat we toekomstige bewegingen kunnen afleiden uit bewegingen uit het verleden. Een fundamentele analist kijkt niet alleen naar prijzen, maar ook naar fundamentele waarde: de waarde van het bedrijf zelf. De analist bepaalt vervolgens hoe deze reële waarde zich verhoudt tot de aandelenkoers (die uiteindelijk rekening houdt met de gepercipieerde waarde van het bedrijf en de toekomstperspectieven). Dit leidt tot een aanbeveling om te kopen als het bedrijf ondergewaardeerd is, te verkopen als het op de aandelenmarkt overgewaardeerd is, of het aandeel aan te houden als de analist denkt dat de prijs in lijn is met de onderliggende waarde.

Er is geen specifieke technische analyse van prijswijzigingen

Volgens onderzoeker Gerritsen krijgen we na een prijsrally in de afgelopen week meestal een koopadvies van een technisch analist. Als er de afgelopen week een prijsdaling is geweest, adviseert zij u het aandeel te verkopen. Dit uiteraard in de hoop op een overeenkomstige opwaartse of neerwaartse prijsbeweging. Maar volgens het onderzoek van Gerritsen is er niet zo’n begeleidende prijsbeweging. Hij bekeek gepubliceerde aanbevelingen op basis van technische analyse en werkelijke prijzen achteraf. De aanbevelingen van technische analisten waren over het algemeen niet indicatief voor de volgende gemiddelde aandelenkoers.

Aan de andere kant, fundamentele tips…

Het was anders gezien de aanbevelingen van fundamentele analisten. De behaalde of gemiste aandelenrendementen waren in overeenstemming met de hierboven gegeven aanbevelingen op basis van fundamentele analyse. Toen een verkoopadvies werd uitgebracht, daalden de prijzen over het algemeen. Als er een koopadvies werd gegeven, gingen de prijzen in het algemeen zelfs omhoog.

Geldt ook voor gewijzigde fooien

Iets soortgelijks gold bij het verhogen of verlagen van het advies op basis van fundamentele analyse. Zelfs toen was de prijs gemiddeld opwaarts bij een adviesverhoging en neerwaarts bij een adviesverlaging. Deze prijswijzigingen deden zich al op de dag van het advies voor, maar ook de volgende dag.

Fundamentele analyse helpt bij het voorspellen van een succesvolle acquisitie

Volgens het onderzoek van Gerritsen is er ook een verband tussen de vraag of er al dan niet een overname komt en de koersdoelen die fundamentele analisten geven, namelijk het geschatte prijspeil een jaar na de tip. Indien het bod op het moment van de overname van de voorgenomen onderneming lager was dan de richtprijs, vond de overname vaker plaats dan wanneer het bod daadwerkelijk hoger was dan de in de fundamentele analyse vastgestelde prijs.€