Aan- en verkoop van Nederlandse staatsobligaties

Nederlandse staatsobligaties zijn erg populair. Er is veel vraag in Nederland. Nederland geeft staatsobligaties uit om zijn staatsschuld te betalen. Omdat Nederland een goede financiële reputatie heeft, hoeft het alleen een lage rente te betalen op de obligaties. Dit in tegenstelling tot een land als Griekenland. Door de kredietcrisis moest de Nederlandse overheid nog meer geld lenen om meerdere banken overeind te houden.

Nederlandse staatsobligaties doen het erg goed. Er is een grote vraag naar. Dit komt omdat Nederland een goede financiële reputatie heeft. De overheid geeft staatsobligaties uit om de staatsschuld te betalen. Nederland heeft een aanzienlijke staatsschuld, die snel is gegroeid toen Nederland verschillende banken moest kopen, zoals ABN Amro, en andere banken leningen moesten laten staan. Recente banken waren onder meer ING en Aegon. Extra obligaties werden uitgegeven om de leningen af ​​te betalen. Daardoor bleef de staatsschuld oplopen.

Nederlandse staatsschuld

Nederland heeft altijd staatsschuld gehad, maar die stond vooral onder het kabinet van Joop den Uyl en zijn opvolger Dries van Agt. Destijds was er een grote financiële crisis in Nederland en was er een uitgebreid voorzieningenstelsel. Ook vroegen veel mensen een uitkering aan. Kabinetten begonnen toen te snijden in de uitgaven om de staatsschuld te verminderen. Dit is ook nodig vanwege de toenemende vergrijzing en daarmee de toenemende vraag naar sociale voorzieningen in Nederland.

Koop Nederlandse staatsobligaties

Nederland was goed op weg om zijn staatsschuld af te lossen, totdat het ook getroffen werd door de kredietcrisis. Daardoor moet Nederland bezuinigen. Tegelijkertijd moest het ook staatsobligaties uitgeven. In dat geval lenen banken en particulieren geld uit aan de overheid. Ze krijgen er een bepaalde rente voor. De rente wordt mede bepaald door de kans dat ze hun geld terug krijgen. Er zijn verschillende landen in Europa met een slechte financiële reputatie, zoals Griekenland en Portugal. Ze moeten een zeer hoge rente betalen op hun staatsobligaties en zijn daardoor nauwelijks in staat de staatsschuld terug te betalen. De rente die Griekenland betaalt ligt rond de negen procent, terwijl Nederland en Duitsland rond de drie procent betalen. Dit is de laagste rente in de hele Europese Unie.

Kredietwaardigheid van Nederland

Dit komt omdat Nederland een uitstekende financiële reputatie heeft. Ze heeft altijd laten zien dat ze aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Daarom hebben investeerders vertrouwen en zijn ze bereid geld uit te lenen aan ons land. De kredietwaardigheid van Nederland is AAA, de beste die een land kan krijgen. Omdat de beurzen flink waren ingestort, waren ook veel beleggers op zoek naar een veilige beleggingsoptie. Die vonden ze onder meer in staatsobligaties. Als veel mensen deze obligaties willen kopen, betekent dit dat de rente omlaag kan. Nederland geeft zowel kortlopende als langlopende obligaties uit.

Prijs Nederlandse staatsobligaties

De rente op staatsobligaties is sinds medio 2010 licht gestegen. Dit vanwege de onzekerheid rond de euro. Deze onzekerheid wordt aangewakkerd door het feit dat veel landen die lid zijn van de Europese Monetaire Unie (EMU) met grote tekorten worden geconfronteerd. Bijgevolg is er onzekerheid over de wisselkoers van de euro en het voortbestaan ​​ervan. Nederland gebruikt de euro en de waarde van de obligaties wordt weergegeven in euro’s. Door deze onzekerheid wordt het risico dat Nederland in gebreke blijft op zijn leningen iets hoger ingeschat, dus betalen we er allemaal voor.€