8 redenen om extra te sparen voor pensioen

In sommige gevallen is een pensioen goed genoeg. Dan hoeft u natuurlijk niet extra te sparen. In de meeste gevallen is er echter sprake van een pensioentekort. Zo’n pensioentekort kan op verschillende manieren en onopgemerkt ontstaan. Hierdoor is de kans groot dat uw pensioen minder genereus is dan u misschien denkt. Daarom is het verstandig om kritisch naar uw pensioen te kijken.

Een appel voor de dorst is een kleine appel

Vaak denkt de werknemer dat het pensioen hoger zal zijn dan het in werkelijkheid is. Het pensioen is niet gebaseerd op het gehele salaris. Bovendien is de regelgeving vaak minder uitgebreid dan men zou denken. Het supplement is dan ook geen overbodige luxe.

AOW-leeftijd is verhoogd

Voorheen ontvingen mensen vanaf hun 65e een AOW-uitkering. Wel is de AOW-leeftijd opgeschoven naar 67 jaar. De kans is groot dat uw AOW-uitkering wat later ingaat. Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting. Dit betekent dat de grens van 67 jaar langzaam naar voren gaat.

Per 2015 is de AOW-partnertoeslag verlopen

Bent u geboren op of na 1 januari 1950? En is uw partner niet even oud als u? Dan krijgt u te maken met het zogenaamde AOW-hiaat. Dit betekent het volgende: u krijgt uw AOW-aandeel (50%) als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als uw partner jonger is, krijgt hij/zij nog geen AOW. In plaats daarvan kreeg je vroeger een bonus. Uw AOW-aandeel plus de bonus was de volledige uitkering van AOW (100%). Deze toeslag is in 2015 afgeschaft. Dit betekent dat men van 50% AOW moet leven totdat de andere partner ook AOW krijgt!

Pensioensparen levert fiscaal voordeel op!

Als er een pensioentekort is, kunt u de premie voor een lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering van uw inkomen aftrekken. Dit betekent dat de Belastingdienst ook betaalt! Als uw inkomen bijvoorbeeld in de hoogste belastingschijf valt, is uw belastingaftrek 49,5% (in 2020). Kortom, voor elke € 100 die u stort, krijgt u bijna de helft terug. Om precies te zijn: een borg van € 100 kost je netto: € 50,50.

De basisbestelling is kleiner

De AOW was vroeger genereuzer dan nu. Werkgeversgemedieerde pensioenregelingen waren ook iets genereuzer. Overal wordt echter bezuinigd. De AOW-leeftijd gaat omhoog en veel pensioenen worden gekort. Kortom, de noodzaak om dingen zelf te doen is groter dan ooit.

Een lager pensioen door de onderbreking van het pensioen

Ben je wel eens van werkgever veranderd? De kans is groot dat dit gevolgen heeft gehad voor uw pensioenregeling. Ook als u in totaal 40 jaar hebt gewerkt, wordt uw pensioen “uitgeknepen”. Dit is een pensioenovertreding.

Uitstel kost geld

Voor veel mensen is het pensioen nog ver weg. Daarom wordt er vaak niet zoveel aandacht aan besteed. Maar is het echt slim? Als er een pensioentekort is, is het verstandig (en goedkoper) om daar iets aan te doen. Hoe eerder hoe beter. Als je genoeg tijd hebt om te sparen, hoeft een goede pensioenaanvulling niet veel te kosten. Het wordt pas duur als je (te) lang wacht!

Extra appel tegen de dorst

Soms is een pensioenaanvulling absoluut noodzakelijk. Soms is het gewoon bedoeld als een extra nestei. Met die extra appel houd je de financiële draagkracht om leuke dingen te (blijven) doen. Kortom, een pensioenaanvulling kan een verstandige regeling zijn zonder dat het nodig is.

Lees verder