5 redenen voor de daling van de goudprijs

Een troy ounce is een standaard gewichtseenheid voor edele metalen zoals goud. 1 troy ounce is gelijk aan 31,1034768 gram. Economen en goudspecialisten geloven sterk in een daling van de goudprijs, zelfs tot een niveau van rond de $800 per ounce. Dit is natuurlijk speculatie en niemand heeft een glazen bol. Er zijn echter enkele redenen om aan te nemen dat de goudprijs verder zou kunnen dalen: aanhoudend wereldwijd economisch herstel, de versterking van de Amerikaanse dollar en lage inflatie.

Het belang van goud in de wereldeconomie

Goud is door de eeuwen heen altijd een zeer gewild en duurzaam edelmetaal geweest. Goud is tenslotte zeldzaam. Goud wordt vaak gebruikt als sieraad, maar ook als aanvulling op de schatkist van vele landen over de hele wereld. Goud wordt al duizenden jaren in waarde uitgedrukt. Tegenwoordig wordt geld echter gebruikt om waarde uit te drukken en over te brengen. Geld krijgt immers wat het waard is. Geld heeft, in tegenstelling tot goud, geen waarde als materiaal. Goud wordt beschouwd als een conservatief bezit en biedt veiligheid als een veilige haven. Daarom kiezen veel regeringen ervoor om als extra zekerheid een bepaalde hoeveelheid goud in reserve te houden.

Vijf redenen voor de daling van de goudprijs

Er kunnen verschillende redenen zijn voor de daling van de goudprijs. Dit zijn vaak gissingen. Economen proberen verklaringen te vinden op basis van trends en analyses. In het verleden is echter duidelijk geworden dat ze niet altijd gelijk hadden.

Goud als veilige haven

Goud wordt algemeen beschouwd als een veilige en stabiele belegging in turbulente economische tijden. Goud heeft zich ook meermaals bewezen als veilige haven bij geopolitieke spanningen. Nu de wereldeconomie uit het dal kruipt, is het logisch dat de goudprijs in een neerwaartse spiraal zit. Het kan echter niet 100% worden aangenomen dat de prijs van goud de toestand van de economie volgt. Op het hoogtepunt van de financiële crisis daalde de goudprijs meerdere keren. De tegenovergestelde trend dus.

Bron: PublicDomainPictures, Pixabay

Inflatie en goud

Inflatie en goudprijs zijn niet los van elkaar te zien. Dit komt doordat beleggers zullen reageren wanneer de inflatie begint te stijgen. Inflatie en goud hebben een positieve relatie met elkaar. Als de inflatie begint te stijgen, zullen steeds meer mensen goud kopen, waardoor de prijs van goud ook stijgt. Zo wordt het economische principe van vraag en aanbod gevolgd. Als er veel vraag is naar een product en het aanbod blijft min of meer gelijk, dan wordt de prijs opgedreven. Door het lage rentebeleid van ’s werelds centrale banken zal de inflatie natuurlijk ook laag blijven. Een stijging van de rente in de toekomst kan leiden tot een stijging van de inflatie.

Laag rendement op goud

Tijdens het wereldwijde herstel is het beter om te beleggen in aandelen, obligaties of zelfs onroerend goed. Goud kent in principe geen vorm van rendement. Daarom kiezen veel beleggers voor een iets agressievere belegging, zoals aandelen. Het kopen van onroerend goed is ook aan te raden in geval van economisch herstel. Een voorbeeld hiervan zijn de huizenprijzen in Spanje. Midden in de economische crisis (2008-2009-2010) kon je in Spanje tegen een zeer lage prijs een huis of appartement kopen. De huizenprijzen zijn al fors gestegen, waardoor deze investeringen al een goed rendement hebben opgeleverd. Deze winst kun je bijna nooit verdienen door goud te kopen.

De prijs van de dollar stijgt

Het rentebeleid van centrale banken zal in 2019 en 2019 bepalend zijn op de financiële markten. eind 2015 – tot
Federale Reserve
(U.S. Central Bank) – Rentetarieven voor het eerst verhoogd vanwege het goede herstel van de Amerikaanse economie. Centrale banken elders in de wereld zullen dat nog niet doen, waardoor de dollar stijgt ten opzichte van andere valuta’s. Een sterkere dollar maakt goudbeleggingen minder aantrekkelijk.

Landen verkopen hun goudreserves

Sommige landen met een hoge schuldenlast kunnen hun goudreserves verkopen om hun schulden af ​​te betalen. In april 2013 kondigde Cyprus aan dat het een deel van zijn goudreserves wilde verkopen. De goudprijs daalde in april met 13%. Deze trend zou zich ook in andere debiteurenlanden kunnen voortzetten, waardoor de onzekerheid rond de goudprijs hoog is. In aanvulling,
China
kondigde zijn goudvoorraad in juli 2015 aan. Dit was de tweede keer sinds de eerste aankondiging in 2009. China lijkt 1.658 ton goud te hebben, dat is 57% meer dan in 2009. Beleggers hadden veel meer goudvoorraden uit China verwacht. Dit teleurstellende nieuws zou ook een verklaring kunnen zijn voor de daling van de goudprijs.€